חברות ציבוריות בקבוצה

אזורים ליווינג הינה קרן ריט (Real Estate Investment Trusty) המתמקדת בנכסים מניבים בתחום הדיור להשכרה בסגמנטים השונים, במטרה לייצר פורטפוליו רחב של נכסים בפיזור עצמי.

הקרן יוזמת באופן עצמאי חלק ניכר מנכסיה, ובכך מגדילה את כושר הייצור של הנכסים ואת התשואה הנגזרת מהם. חברת אזורים הינה משקיע העוגן בקרן ומנהלת את פעילות הקרן, לצד חברת אזורים משקיעים בקרן מספר גופים מוסדיים.

נכון ל-31/12/2022 לקרן כ- 2,500 יח"ד בשלבי הבשלה שונים. כאשר מתוכן כ-800 דירות מאוכלסות ומניבות ב-4 אתרים שונים.

דוחות כספיים

רבעון 1 2024

דוח שנתי 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

רבעון 1 2023

דוח שנתי 2022